ul. Warszawska 4/2, 09-402 Płock biuro@voltoria.pl +48 512 387 101

System odwadniający AVC

 

 

System odwadniania grawitacyjnego osadów AVC jest przewoźną instalacją do odwadniania osadów nawet w trudnym terenie.

Odwadnianie odbywa się grawitacyjnie na specjalnie skontruowanym systemie filtrayjnym mamontowanym wewnątrz kontenera.

Kontener można w sposób łatwy przewozić pojazdami typu hakowiec.

W celu polepszenia efektów odwadniania stosuje się również mobilną stację pompowania i przygotowania polielektrolitów EOD (zasilaną elektrycznie) lub DEOD (napędzaną silnikiem diesla).

Osad może być podawany do systemu AVC pompą śrubową, lub bezpośrednio wężem z pojazdu asenizacyjnego.

W stacji EOD/DEOD przygotowywany jest roztwór roboczy polielelktrolitu.

Mieszanie osadu z przygotowanym polielektrolitem odbywa w pompie lub w cyklonie, po czym skłaczkowany osad trafia do systemu odwadniania AVC.

Woda odciekowa odprowadzana jest wężami grawitacyjnie.

Odwodniony osad wywożony jest pojazdem typu hakowiec na składowisko osadów stałych.

Po wypłukaniu wodą system odwadniania AVC jest gotowy do ponownego napełnienia.

Kontenery AVC są produkowane w różnych wielkościach.

Szczególnie dobrze te rozwiązania sprawują się w:

- odwadnianiu osadów z lagun lub zbiorników magazynowych osadu

- odwadnianiu substancji oleistych

- jako stacje zlewcze dla wozów asenizacyjnych

- w zastępstwie poletek osadowych lub lagun

 

Zalety: prosta konstrukcja (bez napędów elektrycznych), prostota obsługi i niezawodność, bardzo niskie koszty eksploatacji, mobilność, możliowość pracy w miejscach, gdzie nie ma zasilania elektrycznego, itd...

Dla zobrazowania pracy systemu AVC prezentujemy Państwu film:

Film AVC 

 

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt z naszą firmą.

 

System odwadniający AVC
System odwadniający AVC