ul. Warszawska 4/2, 09-402 Płock biuro@voltoria.pl +48 512 387 101

Pojazdy KSA

 

Pojazdy KSA są pojazdami ciążarowymi z zabudową przystosowaną:

- opróżniania i czyszczenia zbiorników typu separatory, szamba, pompownie, zbiorniki ścieków, studzienki kanalizacyjne, itp

- odwadniania zassanych osadów w specjalnym systemie odwadniania grawitacyjnego z dodatkiem flokulantu

- płukania wysokociśnieniowego kanałów lub zbiorników wodą z odzysku.

Zalety:

- sprawdzona konstrukcja i niezawodna praca

- mało-skomplikowany, ale skuteczny system odwadniania zapewniający redukcję objętości zassanego osadu nawet o 85%, dzieki temu pojazd jest w stanie zassać nawet ponad 50 m3 osadów w czasie jednego wyjazdu z czego po odwodnieniu zostaje nawet tylko 8 m3 odwodnionego osadu przywożonego po jednym wyjeździe. Powoduje to ogromne oszczędności w kosztach paliwa i czasie pracy. Inne pojazdy muszą przy takiej samej ilości zassanej zawartości kilka razy wracać, żeby się pozbyć osadu.

- mozliwość wykorzystania wody z odzysku (z odwodnienia osadu) do ciśnieniowego płukania zbiorników lub kanałów.

Zasada działania pojazdów KSA pokazana jest na filmach:

Film KSA 1

Film KSA 2

Film KSA 3

 

 

Pojazdy KSA
Pojazdy KSA
Pojazdy KSA
Pojazdy KSA